Hjärnans och dess fantastiska funktioner! Prehospitala aspekter på skallskador, föreläsare, Ambulanssjukvårdareutbildningen i Skåne, Räddningstjänsten i Lund, maj 2020

Teori & praktik - nya riktlinjer för ryggskador, föreläsare, SLAS, Vår Gård, Saltsjöbaden, februari 2020

”Ståupp” -föreläsning om ambulanssjukvård! Läkarlinjen Lunds Universitet, Skånes universitetssjukhus, januari 2020

Läkarkurs Slao

Om vår fantastiska hjärna, SLAO:s backläkarkurs, Vemdalen, föreläsare & instruktör, januari 2020

Vårdprogram psykiatri & vår fantastiska hjärna, psykiatriambulansen i Skåne, föreläsare, Skånes universitetssjukhus

Neuro och vår fantastiska hjärna - för blivande ambulanssjukvårdare, föreläsare, Malmö Högskola, nov 2019

Karriärkväll för läkare! Talare, Scandic Opalen, Göteborg, oktober 2019

Medicinkliniken Hässleholm, Om prehospital sjukvård”, oktober 2019, Hässleholms sjukhus

FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga I Svensk Ambulanssjukvård) Bankettens talare, föredragshållare, Karlstad september 2019

FIPS (Federation des Patrouilles des Ski) Talare, moderator, chairman, instruktör september 2019 Argentina

Rådgivare, akutsjukvården i Örebro, Örebro, juni 2019

Uppföljning traumagranskning av Gävle sjukhus, granskare, Gävle, Maj 2019

Presentation av Metoxifluran prehospitalt i Sverige, föreläsare, Flisa temadag, Läkarsällskapet, Stockholm, Maj 2019

Future of ”Alpin Rescue”, Inaugural Speaker & Panel, Inauguration of Resaearch Center Terra X Cube, Bolzano, April, 2019

About Pain Management, föreläsare, SWEETs, Lidingö, Stockholm mars 2019

”Skadehantering vintertid”, föreläsare & instruktör, Norrbottens läns landsting, Riksgränsen mars 2019

Alpina VM i Åre, tävlingsläkare, Nationalarenan, februari 2019

Karriärkväll för läkare, föreläsare, Läkarförbundet, Akademiska Föreningen i Lund Oktober 2018

Kompetens i ambulanssjukvården, Föreläsare, NUSA/FLISA, Universitetssjukhuset i Örebro, oktober 2018

The Swedish Constitution - a need for reinforcement? Föreläsare, Grand Hotell, Lund, september 2018

Makt, ledarskap & medarbetarskap i stor organisation med politisk styrning, föreläsare, Rotary Kloster i Lund, juni 2018

Time for effective analgesia? Föreläsare, Flisas temadag 2018, Läkarsällskapet, Stockholm, maj 2018 

Traumarevision för Gävle sjukhus, granskare, Flisa, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, Gävle/Stockholm, maj 2018

Första hjälpen under svåra förhållanden, föreläsare, First Aid Center of Sweden/Dhaka, (Invited speaker on organization and leadership for NGO, University, bigger enterprices & companies, swedish embassy and refugee organizations) Dhaka, Bangladesh, maj 2018

Första hjälpen under svåra förhållanden, föreläsare, First Aid Center of Sweden/Dhaka, (Invited speaker on organization and leadership for armed forces, coast guard, military hospitals & police), Dhaka, Bangladesh, maj 2018

Regiondag för ST-läkare i Anestesi & Intensivvård, föreläsare och sidekick, Skånes universitetssjukhus, april 2018

ATLS Refresh, instruktör och examinator, april 2018, Practicum, Skånes universitetssjukhus, Lund

”Time for effective Pain management!”, moderator, april 2018, Tivoli Congress Center, Köpenhamn

Vårdlogistik & vårddiagnostik (Organisation & medarbetarskap) föreläsare, Stokmarknes Sjukhus, april 2018, Riksgränsen

Om kris och säkerhet! Katastrofsjukvård, totalförsvar och Öresundssamverkan, föreläsare, Katastrofmedicinsk grundkurs i Region Skåne, Skånes universitetssjukhus, mars 2018

Skadehantering vintertid NLL/SLAO, föreläsare & instruktör, mars 2018, Riksgränsen

Swedish Emergency Medicine Talks, SWEET, ”Om smärta och Smärtbehandling”Inspirationsföreläsare”, mars 2018, Skogheim & Wijk konferens, Lidingö

Time for fast & effective Analgesia? Föreläsare och deltagare i paneldebatt, Medscape, februari 18, Hilton, Glasgow

Federation International des Pisteur de Ski, föreläsare, moderator & Instruktör, januari 2018, Sochi, Ryssland

SLAO:s backläkarutbildning, föreläsare & instruktör, januari 2018, Trillevallen, Åre

Utbildningsdagar för Funäsdalens Hälsocentral, Föreläsare & instruktör,

ICAR, Svensk representant i Medical Commission, oktober 2017, Andorra

ATLS, föreläsare och instruktör, oktober 2017, Practicum, Skånes Universitetssjukhus

FLISA 30 år, Bankettens inspirationstalare, september 2017, Jönköping

Talare och deltagare i Paneldebatt ”Bäst för Världen”, Innovazione, juli 2017, Almedalen

EMS 2017, moderator, april 2017, Tivoli, Köpenhamn

Skadehantering vintertid, NLL:kurs för läkare, föreläsare & instruktör, mars 2017, Riksgränsen

Bygg broar och riv Gränser, Föreläsare, februari 2017, Bonniers Konsthall, Stockholm

METIS, deltagare och ansvarig i projekt om Innovativ Teknik inom Sjukvården, February 2017, Lindholmen Science Center

Traumadag, Skånes Universitetssjukhus 2017, deltagare i paneldebatt, Stadionmässan, Malmö

SLAO:s backläkarkurs 2017, föreläsare och instruktör, jan 2017, Trillevallen, Åre

International Commission of Alpine Rescue (ICAR), svensk representant & föreläsare, oktober 2016, Borovets Bulgarien

Framtidens Specialistläkare, Senior moderator, 2016, Malmö Arena

SLAO:s backläkarkurs, föreläsare och instruktör, december 2016, Trillevallen, Åre

Hearing med inrikesministern kring våld mot ”Blåsljusmyndigheterna”, november 2016, Regeringskansliet, Stockholm

FIPS (Federation International des Patrouilles des Ski), föreläsare, moderator, instruktör, april 2016, Passo de Tonnale, Italien

Utbildning och teambuilding Funäsdalens VC, föreläsare, april 2016, Funäsdalen

FLISA - ”nationella ambulanskongressen 2016”, invigningstalare och deltagare i paneldebatt, september 2016, Arenan, Helsingborg

ATLS, föreläsare, instruktör & examinator, maj 2016, Practicum, Skånes universitetssjukhus, Lund

NLL: Skadehantering vintertid, föreläsare & instruktör, mars 2016, Riksgränsen

FLISA:s vårmöte, moderator & föreläsare, februari 2016, Spagettioperan, Stockholm

Rikstämman, föreläsare, december 2015, Waterfront, Stockholm

ICAR (alpine rescue) Föreläsare och svensk deltagare, oktober 2015, Killarney, Irland

Tidigare engagemang:

                

           

Akuta skallskador, ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning

Föreläsare och instruktör, Norrbottens Läns Landsting
Mars 2015

Regalskeppet Wasa:
Ledning och organisation under stormaktstiden

Inspirationsföreläsare, FLISA vårmöte
Februari 2015, Piperska Muren, Stockholm

 

Prehospital treatment of Femur fractures
and Spinal immobilization

Föreläsare & Instruktör, FIPS European Meeting
Januari 2015, Montgenèvre, Frankrik

 

Att vara läkare i fjällen, akuta skallskador och triage i glesbygd

Föreläsare och instruktör SLAO:s vinterkurs
December 2014, Tott Hotell, Åre

 

Riksstämman, Stockholm Waterfront

Föreläsare på Global Health
December 2014, Stockholm

 Prehospital psykiatri

Moderator och inledningsföreläsare,
Flisas temadag på Spagettioperan Regina
Maj 2013 i Stockholm

 

Att arbeta utomlands som läkare

Karriärmässan för läkare 2013
Föreläsare, deltagare i paneldiskussion
Hotell Rival, Stockholm
Maj 2013

 

 

African tales - att arbeta som Jeepläkare

Föreläsare Rotary Distriktskonferens, Malmö Högskola
Maj 2013

 

 

Abdominal trauma & Thermal injuries
ATLS, föreläsare och instruktör, Skånes Universitetssjukhus
Maj 2013

 

 

Hjärna, ledning, organisation & kreativitet

Föreläsare, Agito, Renaissance Hotell, Malmö
April 2013

Hjärna, ledning, organisation & kreativitet

Föreläsare, Agito, Plaza Hotell, Göteborg
April 2013

 

 

 

Hänger balans och kreativitet ihop?
Föreläsare, Kunskapsdagarna, Lund
April 2013

 

 

Sjukvårdsledning ur ett ambulansperspektiv
Föreläsare, Svensk Katastrofmedicinsk förenings temadagar
April 2013, Lund

 

 

 

 

Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning
Föreläsare & instruktör, Norrbotten Läns Landsting
Mars 2013, Riksgränsen

 

 

Karriärkväll för läkare
Föreläsare, Sveriges Läkarförbund, Aulan på Skånes Universitetssjukhus
Februari 2013, Lund

 

 

Kompetensutveckling för 1:a linjens chefer
Föreläsare & moderator, Flisa vårmöte, Piperska Muren
Februari 2013, Stockholm

 

Regionalt läkarstöd och strukturerad avvikelseanalys

Föreläsare, Nationell Patientsäkerhetskonferens
Älvsjömässan, Januari 2013, Stockholm
Se större bilder »

Hjärnan, ledarskap & organisation
Föreläsare till kursavslutning, Norsk Toppledarprogram
Stange Gård, Norsk Helsedepartement
Januari 2013, Norge
Se större bilder »

FLISA och SKL:s fokusmöte med Alarmeringstjänstutredningen

Deltagare & arrangör, Sverige Kommuner och Landsting December 2012, Stockholm
Se större bilder »

Förhållningssätt som läkare i fjällen, triage i glesbygd
 &
Handläggning av akuta skallskador i fjällmiljö

Föreläsare & instruktör SLAO:s vinterkurs 
December 2012, Tott Hotell, Åre
Se större bilder »

Nordiska museets utställning om skolämnet slöjd:
Ära vare Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden!

Läs mer och se fler bilder »

Träffpunkt Triage - regionalt seminarium

Moderator
November 2012, Jubileumsaulan
Skånes Universitetssjukhus i Malmö
Se större bilder »

Hjärna, ledarskap & organisation

Inspirationsföreläsare Alumni-event, Accenture Malmö
Oktober 2012, Hotel Renaissance, Malmö
Se större bilder »

Out of Africa - Master of the Jungle

Föreläsare
Barnkursen på Läkarlinjen vid Lunds Universitet
Oktober 2012, Seminariet, Skånes Universitetssjukhus Lund
Se större bilder »

Ledarskap för läkare

Föreläsare
Kurs kommunikation och ledarskap inom kvinnosjukvården
September 2012, Läkarförbundet Stockholm
Se större bilder »


FLISA-kongress, Norrköping 11-13 september 2012

Invigning & avslutningstalare

Påverkar befolkningens behov och förväntningar ambulanspersonalens arbetsmiljö?
Deltagare i paneldebatt

Befolkningens förväntningar på ambulanssjukvård
Deltagare i paneldebatt

  Se fler och större bilder »

Out of Africa - Master of the Jungle

Föreläsare, Framtidens Specialistläkare
September 2012, Malmö Arena
Se fler och större bilder »

Kritiska lärdomar om komplexa förändringsprocesser i sjukvården - sjukhusfusioner
Senior moderator, Framtidens Specialistläkare
September 2012, Malmö Arena
Se fler och större bilder »

Nurse Practioners - hot eller möjlighet för läkarkåren
Senior moderator, Framtidens Specialistläkare
September 2012, Malmö Arena
Se fler och större bilder »

Abdominalt trauma & Extremitetstrauma

Föreläsare & instruktör, Advanced Trauma Life Support (ATLS)
Maj 2012, Skånes universitetssjukhus, Lund
Se fler och större bilder »

Stroke

Moderator, Flisa Temadag
Maj 2012, Piperska Muren, Stockholm
Se fler och större bilder »

Out of hospital treatment of Pelvic fractures,
Shoulder & Abdominal injuries,
Hypotermai - case report


Föreläsare
Fédération Internationale des Patrouilles de Ski (FIPS)
April 2012, Chatel, Frankrike
Se fler och större bilder »

Kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor &
Säkerhet & arbetsmiljö inom ambulanssjukvården


Deltagare i paneldebatt
Ambulansforum, Kockums Fritid
April 2012, Malmö
Se större bild »

Akuta skallskador, Ryggmärgsskador och Sjukvårdsledning

Föreläsare & instruktör, Norrbotten Läns Landsting
Mars 2012, Riksgränsen
Se större bild »

Ledarskap

Föreläsare
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)
Kurs Kommunikation och ledarskap inom kvinnosjukvården
Feb 2012, Läkarförbundet Stockholm
Se större bild »

Ledarskap

Föreläsare
FLISA vårmöte, Piperska Muren
februari 2012, Stockholm
Se fler och större bilder »

Sveriges kommuner & landstings Helikopterprojekt:
Hearing för beslutsfattare


Föreläsare
januari 2012, Stockholm
Se fler och större bilder »

Förhållningssätt som läkare i fjällen
   &
Handläggning av akuta skallskador i fjällmiljö

Föreläsare & instruktör SLAO:s vinterkurs, 
december 2011, Fjällgården, Åre
Se fler och större bilder »

Skallskador & Ryggmärgsskador

Föreläsare
Mittuniversitetet, december 2012, Östersund
Se större bild »

Hur du överlever på kliniken

Föreläsare
Riksstämman, december 2012, Älvsjö Stockholm
Se större bild »

Skallskador
Föreläsare
Skånes Universitetssjukhus Akutkliniken
november 2011, Lund

Immobilisation of tibia and femur fracturers
Moderator 
IKAR - CISA, Internationell komgress om räddning i alpin miljö 
oktober 2011, Holiday club, Åre
Se fler och större bilder »

FLISA-kongressen 2011
Inledningstalare

Deltagare i paneldebatterna
• Vad vill vi med svensk ambulanssjukvård
• Operativ ledning

6-8 september 2011, Läkerol Arena, Gävle
Se fler och större bilder »

Att vara läkare i Homa Bay Kenya 2011

Läs om att vara läkare i Homa Bay, Kenya och se fler bilder

Early versus late burn excision in hospitalized patients in a tertiary hospital in Durban, South Africa
Opponent on Bachelor’s Thesis,
May 2011, Lund University
Se större bild »

Framtidens ambulanssjukvård
Inledningsföreläsare, Ambulansforum,
maj 2011, Kockum Fritid i Malmö
Se större bilder »

FLISAs prehospitala temadag:
• Medborgarens rätt till ambulans?
• Sjukvårdens behov av rätt vårdnivå?
• Lämna hemma – en ambulansuppgift?
• Är prehospital vård säker?

Moderator, öppet nationellt möte,
maj 2011, Piperska Muren Stockholm
Se större bild »

När helheten blir större än delarna!
Föreläsare, Nationellt seminarium om luftburen sjukvård - hur ser dagens behov ut?
Sveriges Kommuner och Landsting,
maj 2011, Karlstad Congress Culture Center
Se större bilder »

Hur man överlever på kliniken
Föreläsare, seminarium AT-läkare Region Skåne,
april 2011, Bäckaskog slott

Akuta skallskador
   &
Ryggmärgsskador
   &
Sjukvårdsledning

Föreläsare & instruktör, Norrbotten Läns Landsting,
mars 2011, Riksgränsen
Se större bild »

FLISAs vårmöte
Moderator & föreläsare,
februari 2011, Långholmens Konferens
Se större bilder »

Brännskador & köldskador
   &
Spinal trauma

Föreläsare & instruktör, ATLS,
januari 2011, Skånes universitetssjukhus, Lund
Se större bild »

Förhållningssätt som läkare i fjällen
   &
Handläggning av akuta skall- och spinalskador i fjällmiljö
Föreläsare SLAO:s vinterkurs,
december 2010, Fjällgården, Åre
Se större bild »

Prehospital vård, evolution eller revolution?
Moderator och föreläsare Medicinska Riksstämman,
december 2010, Svenska Mässan Göteborg
Se större bild »

Smart klimatfart
Föreläsare, Svenska Trafiksskolors Riksförbund höstkongress, november 2010, Scandic Infracity Hotel, Upplands Väsby, Stockholm
Se större bild »

African Tales
Föreläsare, Rotary Hörby, oktober 2010, Ringsjöstrand, Hörby
Se större bild »

Läkarliv - Livspussel och ledarskap
Föreläsare, AT-tinget 2010, Oktober 2010,
Ystad Saltsjöbad Spa & Konferenshotell Center, Ystad
Mer info & se större bild »     Länk till AT-tingets hemsida »

Modelling of diffuse Brain Injuries
Chalmers University of Technology, Division of Vehicle Safety, medverkan i betygsnämnd, september 2010,
Lindholmen Science Park, Göteborg
Se större bild »

Framtidens Specialistläkare
Kongress 2010, moderator i session om ledarskap,
september 2010, Malmö Arena
Se större bild »

FLISA-kongressen 2010
Invigningstalare och moderator på session om kompetens, september 2010, Ejendals (Tegera) Arena, Leksand
Se större bild »

Ambulanssjuksköterskans kompetens i framtiden
Moderator, FLISA, Öppet nationellt möte, maj 2010, Läkarsällskapet Stockholm
Se större bild »

Rotary i Afrika
Föreläsare, Distriktskonferens, Rotary International,
8 maj 2010, Hilton Hotel, Malmö
Se större bild »

Ledarskap
Föreläsare, 30 april och 7 maj 2010, LeKo, seminarium, ST-läkare i Region Skåne, Hertzka villan
Se större bild »

Patientsäkerhet
Föreläsare/caseledare, 5 och 6 :e maj 2010, Lunds Universitet, utbildningar i samverkan, ca 200 blivande läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, socionomer, psykologer, Skånes universitetssjukhus Malmö
Se större bild »

Hjärnan
Organisation & ledarskapet, Svenska narkomanvårdsförbundet
Årsmöteskonferens, förläsare, april 2010, Ystad teater
Se större bild »

Hjärnan, organisation & ledarskapet
Föreläsare Skånes Universitetssjukhus, april 2010, Kardiologiska kliniken, Malmö

Akuta skallskador
Föreläsare, Norrbotten Läns Landsting, Mars 2010, Riksgränsen

Ryggmärgsskador
Föreläsare Norrbotten Läns Landsting, Mars 2010, Riksgränsen

Sjukvårdsledning
Föreläsare, Norrbotten Läns Landsting, Mars 2010, Riksgränsen

African Tales
Föreläsare, Rotary Båstad, februari 2010, Hotell Skansen, Båstad

Operativa chefer, 1:a linjens chefer - varför är de så viktiga?
Föreläsare, FLISA vårmöte, februari 2010, Långholmens Konferens

FLISAs vårmöte
Inledningstalare & moderator, februari 2010, Långholmens Konferens

Utbildning i riskanalysmetodik enligt Socialstyrelsens program
Utvecklingscentrum Region Skåne, lärare, januari 2010, CRC, UMAS, Malmö

Att vara läkare i Homa Bay Kenya 2009

Läs om att vara läkare i Homa Bay, Kenya och se fler bilder

Neurotraumatologi
Föreläsare, december 2009, Lunds Universitet, Specialistutbildning för anestesisjuksköterskor

Neurotraumatologi
Institutionen för Vård och hälsa, föreläsare, december 2009, Lunds Universitet, Lund

Handläggning av akuta skall- och spinalskador i fjällmiljö
SLAO:s vinterkurs, föreläsare, december 2009, Fjällgården, Åre

Prehospital akutsjukvård
Selectivekursen på Läkarlinjen vid Lunds Universitet, föreläsare, december 2009, Regionhuset Lund

Förhållningssätt som läkare i fjällen
SLAO:s vinterkurs, föreläsare, december 2009, Fjällgården, Åre

Morfin och Ketalar prehospitalt
Casemetodik, caseledare, Mittuniversitetet, december 2009, Östersund

Neurotraumatologi
Föreläsare, Mittuniversitetet, december 2009, Östersund

African Tales
Regionalt möte för personalchefer och handläggare i Region Skåne, föreläsare, december 2009, Regionhuset i Lund

African Tales
Medarbetare från Koncernkontoret i Region Skåne, föreläsare, november 2009, Regionhuset i Lund

Riksstämman
Moderator, november 2009, Älvsjö, Stockholm

Akutklinikens 10-års jubileum
USIL, medverkande i paneldebatt, november 2009, Aulan, Universitetssjukhuset i Lund

En optimalare vårdnivå med hjälp av den prehospitala akutsjukvården
Seminarium, moderator & arrangör, november 2009, Riksstämman, Älvsjö, Stockholm

Utbildning i riskanalysmetodik enligt Socialstyrelsens program
Utvecklingscentrum Region Skåne, lärare, november 2009, CRC, UMAS, Malmö

African Tales
Workshopen med The Rotary Foundation, Läkarbanken och U-fonden, föreläsare,
november 2009, Kockums Fritid, Malmö

Skallskador
ATLS, föreläsare, november 2009, Södersjukhuset Stockholm

AT-tingets avslutning: Avstamp (en dramatisering i 12 akter)
Oktober 2009, Ystad Saltsjöbad Spa & Konferenshotell Center, Ystad

Sketcher tillsammans med Anna Spencer.
I sketchen om Poul & Anna Anka driver vi med en uppblåst självbild hos läkare.
Se större bild »

I sketchen om den färdigbehandlade patienten möter vi en scen ur verkligheten som ger tankar om vad vården är till för och vad människovärde egentligen kan vara.
Se större bild »

Thoraxtrauma
ATLS, föreläsare, november 2009, Södersjukhuset Stockholm

Ledarskap-Medarbetarskap i offentliga organisationer
Föreläsare, Länssjukhusets Medicinska Kongress 2009, oktober 2009, Länssjukhuset Halmstad

Nationellt möte om sammanhållna vårdkedjor för höftfrakturer
Moderator, oktober 2009, World Trade Center, Stockholm

Posterpresentationer 1+2
Moderator, FLISA kongressen, september 2009, Svenska Mässan, Göteborg

Styrning av patient till rätt vårdnivå
FLISA kongressen, september 2009, Svenska Mässan, Göteborg

FLISA-kongressen 2009”, Inledningstalare
September 2009, Svenska Mässan, Göteborg

African Tales
Rotary, augusti 2009, Grand Hotel, Lund,

How to buy healthcare without corruption
Rotary, juli 2009, Homa Bay Kenya

Prehospital utveckling och gränssnitt mot andra sjukvårdsaktörer
Brukarrådet i Kristianstad, maj 2009, Skånehuset i Kristianstad

Immobilisation of injured skiers
Fédération Internationale des Patrouilles de Ski, (FIPS), Fjällgården, april/maj 2009, ÅRE

Pediatric Injuries & Hypothermia
Moderator, Fédération Internationale des Patrouilles de Ski” (FIPS), Fjällgården, april/maj 2009, ÅRE

Disaster and emergency medicine, part 2
Moderator, Scandinavian update, April 2009, Stavanger, Norge

Disaster and emergency medicine, part 1
Moderator, Scandinavian Update, April 2009, Stavanger, Norge
Se större bild »

Prehospital emergency care – lessons learned in Sweden and what we can all learn from them
Scandinavian Update, April 2009, Stavanger, Norge

Sjukvårdsledning
Mars 2009, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Ryggmärgsskador
Mars 2009, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Akuta skallskador
Mars 2009, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Ledarskap på individnivå
Zederfeldtföreläsningen, 27 januari 2009, Universitetssjukhuset i Malmö

Hjärnan och ledarskapet
Talarforum, 22 januari 2009, Stockholm

Neurotraumatologi
Lunds Universitet, januari 2009, Institutionen för Vård och hälsa, Lund

Skandinaviska Guidelines för prehospital akutsjukvård
Casemetodik, Mittuniversitetet, december 2008, Östersund

Förhållningssätt som läkare i fjällen
SLAOs vinterkurs, december 2008, Åre

Handläggning av akuta skallskador i fjällmiljö
SLAOs vinterkurs, december 2008, Åre

Ledarskap på individnivå
Trelleborgs konferenscentrum december 2008, Trelleborg

Prehospitala akutsjukvård – något som berör läkarna?
Skånes samlade Läkarföreningar, november 2008, Patienthotellet i Lund

Att vara chef och ha medarbetare i balans?
Helsingborgs lasarett kvinnokliniken, november 2008, Helsingborg

Prehospital akutsjukvård – framtid
Stora scenen, Riksstämman, Svenska Mässan, november 2008, Göteborg  

Triage - lösningen på akutsjukvårdens problem?
Symposium, Riksstämman, Svenska Mässan, november 2008, Göteborg

Skånsk Livskraft & Ambulanssjukvård
Stormöte, oktober 2008, Linnéskolans aula, Hässleholm

Prehospital akutsjukvård
Ambulanssjukvården Sahlgrenska sjukhuset, oktober 2008, Mölndal

Jeepdoktor – ett alternativ för den unge läkaren?
AT-tinget, oktober 2008, Hotell Saltsjöbaden, Ystad

Skån'

sk Livskraft - vård och hälsa, ambulanssjukvården & triage
Nationellt möte om triage, oktober 2008, Lund

Crossborder experiences – sjukvård över gränserna
Haesculap, Europeisk kongress om prehospital akutsjukvård, oktober 2008, Manchester, England

Ledarskap på individnivå
September 2008
Dramatisering i 24 akter tillsammans med Anna Spencer. Kongressen Framtidens Specialistläkare, Mässan, Malmö
Se större bild »

Inledningstalare och moderator för abstractpresentation på FLISA-kongressen
September 2008, Holiday Club, Åre

Hänger balans och kreativitet ihop?
Augusti 2008, Region Skånes innovationskonferens, Malmö

”Smart Klimatfart”, Riksdagens klimatsymposium
Maj 2008, Riksdagen, Stockholm
Se större bild »

Att vara chef och ha medarbetare i balans?
Maj 2008, Thoraxkirurgiskt chefsmöte, Arlanda 

Ledarskap i Afrika
April 2008, Hjärntrustens frukostseminarium, Filmstaden, Lund

Ryggmärgsskador
Mars 2008, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Akuta skallskador
Mars 2008, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Prehospital sjukvårdsledning
Mars 2008, Norrbotten Läns Landsting, Riksgränsen

Att vara chef och ha medarbetare i balans?
Läkarförbundets chefsförening, mars 2008, Stockholm

Neurotraumatologi
Februari 2008, Lunds Universitet, Institutionen för Vård och hälsa, Lund

Debatt med Motormännens ordförande Maria Spetz”
Februari 2008, Nyhetsmorgon TV4, Stockholm

Att vara läkare i Homa Bay Kenya 2007
December 2007, Rotary Lund
Läs om att vara läkare i Homa Bay, Kenya och se fler bilder